Pregabalin STADA 75 mg

Pregabalin STADA 75 mg (Pregabalinum) kapsułki twarde
Lek dostępny w opakowaniach po 14 kapsułek twardych
Lek dostępny w opakowaniach po 56 kapsułek twardych