Solifenacin STADA 10mg

Solifenacin STADA 10mg (Solifenacini succinas) tabletki powlekane
Lek dostępny w opakowaniach po 30 tabletek powlekanych