W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Informujemy, iż istnieje możliwość określenia warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies za pomocą przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w plikach cookies wybierz opcję Akceptuję. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

***

 1. Jakie dane gromadzimy

1.1. Identyfikatory internetowe

Gromadzone dane, o których mowa poniżej są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Stroną internetową. Nie zabiegamy  o  identyfikację użytkowników Strony.

Informacje o adresie IP

Informacja o adresie IP urządzenia z którego korzystają Państwo, jako Użytkownicy, a generowana przez to urządzenie, może skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery, mogą służyć do identyfikowania danego Użytkownika. W takim wypadku adres IP będzie rozumiany jako dane osobowe, podlegające ochronie zgodnie z niniejszą Polityką.

Informacje gromadzone przy użyciu plików cookies

STADA Poland może również gromadzić, przechowywać i wykorzystywać określone informacje w sposób automatyczny, z wykorzystaniem plików cookies, kiedy Użytkownik odwiedza naszą Stronę. Informacje gromadzone przez STADA Poland w ten sposób mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, odnośniki URL, informacje nt. działań na Stronie, a także daty i godziny wizyt na Stronie.

Informacje gromadzone automatycznie wykorzystujemy w następujący sposób:

 1. do administrowania naszą Stroną na potrzeby działań wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów z jej funkcjonalnością;
 2. w celu zapewnienia jak najefektywniejszego sposobu prezentowania Państwu jako Użytkownikom treści na Stronie;
 3. w ramach działań nakierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa Strony;
 4. do celów statystyki danych zagregowanych oraz sprawozdawczości (np. zagregowane informacje na temat przeglądarek wykorzystywanych przez odwiedzających naszą Stronę lub zagregowaną liczbę Użytkowników odwiedzających naszą Stronę).

Czym jest plik cookie?

Cookie (ciasteczko) to mały plik, który może być zainstalowany na komputerze lub mobilnym urządzeniu Użytkownika, podczas odwiedzania poszczególnych stron internetowych, w tym naszej Strony. Pliki cookie są powszechnie stosowane przez właścicieli stron i witryn internetowych w celu zapewnienia ich funkcjonowania, poprawy efektywności korzystania z nich oraz w celu przekazywania pewnych informacji. Pliki cookies pozwalają również przechowywać informacje o sesji Użytkownika.

Jakie są rodzaje plików cookies?

własne pliki cookies – wykorzystywane przez właściciela witryny lub strony internetowej (w tym przypadku naszej Strony).

zewnętrzne pliki cookies - pliki cookies wykorzystywane przez podmioty inne niż właściciel witryny lub strony internetowej umożliwiające dostarczanie w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem oferowanych przez podmiot trzeci funkcji (takich jak np. zawartość interaktywna i funkcje analityczne).

sesyjne pliki cookies - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

trwałe pliki cookies - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Dlaczego stosujemy pliki cookies?

STADA Poland wykorzystuje własne pliki cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności do dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Wykorzystanie zewnętrznych plików cookies następuje w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (w takim przypadku administratorem zewnętrznych plików cookies jest Google Inc z siedzibą w USA).

Kontrolowanie dostępu plików cookies

Każdy z Państwa, jako Użytkownik Strony, ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Zmian o których mowa powyżej można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 • Przeglądarka Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 • Przeglądarka Mozilla FireFox

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • Przeglądarka Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 • Przeglądarka Safari

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 • Przeglądarka Opera

http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

1.2. Informacje gromadzone w sposób automatyczny

Korzystanie ze Strony nie wymaga zbierania w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniku, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Korzystanie ze Strony nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach.

 1. Cele przetwarzania gromadzonych danych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

STADA Poland wykorzystywać dane Użytkownika, za jego zgodą, (jeśli jest ona konieczna), w następujących celach:

 1. udostępniania Użytkownikom niniejszej Strony i dostarczania im treści dostosowanych do indywidualnego gustu;
 2. świadczenia Użytkownikom żądanych usług oraz umożliwienia reagowania na zapytania przesyłane przez poszczególnych Użytkowników za pośrednictwem Strony;
 3. dostarczania Użytkownikom komunikatów serwisowych, w tym powiadomień o zmianie poszczególnych warunków, postanowień czy treści niniejszej Polityki Prywatności.

Przetwarzanie danych o których mowa w pkt. 1.1. powyżej dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1. [dalej także: RODO].

Tak jak wyjaśniono to w pkt. 1.1. powyżej przetwarzanie danych dotyczących identyfikatorów internetowych służy umożliwieniu komfortowego i sprawnego działania Strony.

W wypadku, w którym Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej w odrębnym formularzu, to zgoda będzie podstawą przetwarzania danych tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Przekazywanie danych podmiotom trzecim i odbiorcom danych

Stada Poland nie przekazuje podmiotom trzecim, ani odbiorcom żadnych danych udostępnianych przez Państwa w czasie korzystania ze Strony.

 1. Łącza do innych witryn

Niniejsza Strona może okresowo zawierać łącza do innych witryn pozostających poza naszą kontrolą i nieobjętych niniejszą Polityką. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do takich witryn za pomocą dostarczonych łączy, operatorzy tych witryn mogą gromadzić informacje wykorzystywane później zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej. Prosimy pamiętać, że takie witryny zewnętrze dysponują własnymi politykami prywatności, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie udzielamy żadnych gwarancji w związku z takimi politykami.

 1. Widgety

Niniejsza Strona umożliwia wyszukiwanie aptek z dostępnością produktów oferowanych przez Stada przy użyciu widgetu: ktomalek.pl. Funkcja ta umożliwia gromadzenie informacji o adresie IP Użytkownika na naszej stronie i ustawienie plików cookies (ciasteczek) w taki sposób, aby funkcja działała poprawnie. Widgetem wyszukiwania zarządzają strony trzecie, które mogą gromadzić informacje wykorzystywane później zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej. Prosimy pamiętać, że takie witryny zewnętrze dysponują własnymi politykami prywatności, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, ani nie udzielamy żadnych gwarancji w związku z takimi politykami.

 1. Przechowywanie danych

Informacje o których mowa w ust. 1.1. powyżej będą przechowywane przez czas trwania poszczególnych sesji (odwiedzin naszej Strony internetowej). W wypadku, w którym Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej w odrębnym formularzu, to czas przechowywania tych danych będzie wskazany w tym formularzu jeszcze przed udzieleniem zgody.

 1. Oznaczenie danych

Dane, o których mowa w ust. 1.1. powyżej będą oznaczone, jako niezbędne dla zachowania funkcjonalności Strony internetowej.

 1. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Każda osoba, której danej są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Każdy z Państwa, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo wniesienia skargi

Każda osoba której danej są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO.

 1. Korzystanie ze Strony przez osoby nieletnie

Strona jest dedykowana do Użytkowników którzy ukończyli 16 rok życia.

 1. Aktualizacje niniejszej Polityki

Okresowo możemy aktualizować niniejszą Politykę. Kiedy tak się stanie, zmiany zostaną opublikowane na naszej Stronie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z takimi zmianami, powinien zaprzestać korzystania z naszej Strony. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce poinformujemy o nich Użytkowników publikując widoczną informację na naszej Stronie przez okres 30 dni.