Venoruton® forte

Venoruton Forte to lek w postaci tabletek, który chroni naczynia żylne, stabilizuje ścianę żylną, co powoduje zmniejszenie obrzęku. Venoruton Forte stosuje się w obrzęku nóg, niewydolności żylnej (żylaków podudzi), hemoroidach.

Więcej informacji

Venoruton forte 500 mg o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów (o-(beta-hydroxyethyl)-rutosidea (Oxerutins).

Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe przewlekłej niewydolności żylnej (żylaków podudzi). Zmniejsza obrzęki oraz łagodzi objawy podmiotowe takie jak: zaburzenia czucia, mrowienie, bóle i skurcze mięśni, uczucie ciężkich, spuchniętych i bolących nóg. Produkt może być stosowany jako środek wspomagający kompresoterapię (np. rajstopy uciskowe) w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej. Produkt jest stosowany również w leczeniu objawowym hemoroidów oraz może być stosowany pomocniczo w mikroangiopatiach w przebiegu cukrzycy.

Dawkowanie i sposób podawania: Przewlekła niewydolność żylna i jej objawy Szereg badań prowadzonych w celu określenia skutecznej dawki, gdzie testowano dawki od 500 mg do 2000 mg o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów na dobę, przez okres od 1 do 3 miesięcy wykazało, że optymalną stosowaną dawką w dawkowaniu początkowym jest 1 tabletka 2 razy na dobę. Dawkowanie to powinno być podtrzymane do całkowitego ustąpienia objawów i obrzęku, które na ogół następuje po 2 tygodniach. Leczenie może być kontynuowane jako terapia podtrzymująca i należy stosować takie samo dawkowanie lub dawkowanie podtrzymujące, stosując dawkę minimalną 500-600 mg o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów na dobę, co odpowiada 1 tabletce jeden raz na dobę. Leczenie może zostać przerwane po całkowitym ustąpieniu objawów i obrzęku. W przypadku ponownego pojawienia się objawów, leczenie może zostać powtórzone przy zastosowaniu takiego samego dawkowania (1 tabletka 2 razy na dobę) lub dawkowania podtrzymującego (1 tabletka jeden raz na dobę). Leczenie dolegliwości hemoroidalnych W badaniach klinicznych trwających od jednego do 4 tygodni zaobserwowano redukcję ciężkości objawów (bólu, krwawień, świądu, sączenia się płynu surowiczego). Dawkowanie zastosowane w badaniach klinicznych leczenia hemoroidów, jest zgodne z dawkowaniem rekomendowanym powyżej, w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej i powikłaniach z tym związanych.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację: Dane z badań z udziałem ograniczonej liczby kobiet w ciąży nie wykazują negatywnego wpływu o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów na zdrowie płodu/ noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego i pośredniego negatywnego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/ płodu, poród lub rozwój noworodka (patrz punkt 5.3 przedkliniczne dane o bezpieczeństwie). Jednkże, zgodnie z ogólnie przyjętymi rekomendacjami o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy nie powinny być stosowane w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią W badaniach na zwierzętach śladowe ilości o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów zostały znalezione w płodach i mleku karmiących samic. Te nieznaczne ilości o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów nie mają znaczenia klinicznego.

Płodność: Badania na zwierzętach nie wykazują wpływu o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów na płodność.

Przeciwskazania: Nadwrażliwość na o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL Dostępne opakowanie: 60 tabletek

Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse2-18,61118 Bad Vilbel, Niemcy,

Dystrybutor: STADA Pharm Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszwa, Polska; Tel. +48 22 737 79 20,

więcej informacji na: www.lekkie-nogi.pl

Banery

zip

139,48 KB

Opakowania

zip

1,26 MB