Stada Poland Sp. z o.o. i Stada Pharm Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD), którym w obu spółkach jest Michał Kluska. 

Inspektor ochrony danych to osoba z którą możesz się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 

Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:

Stada Pharm Sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych
ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa