Caspofungin

Caspofungin Stada, 50 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Caspofungin Stada, 70 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji