Solifenacin STADA 5mg

Solifenacin STADA 5mg (Solifenacini succinas) tabletki powlekane
Lek dostępny w opakowaniach po 30 tabletek powlekanych