Tramal 50mg

Tramal 50mg (Tramadoli hydrochloridum) kapsułki twarde
Lek dostępny w opakowaniach po 20 kapsułek twardych