Tramal Supp. 100mg

Tramal Supp. 100mg (Tramadoli hydrochloridum) czopki
Lek dostępny w opakowaniach po 5 czopków