Transparentność jest jedną z najważniejszych wartości, którą kierujemy się w Naszej działalności. Chcemy, aby podejmowane przez Nas działania wywierały pozytywny wpływ na dostępność i jakość leków, a także konkurencję w branży farmaceutycznej. Aby zrealizować te cele podejmujemy szereg działań między innymi w ramach uczestnictwa Grupy Stada w organizacji Medicines for Europe i przyjęcia na poziomie globalnym ich Kodeksu Postępowania. 

Poniżej w przejrzystej formie publikujemy informacje o transferze korzyści do profesjonalistów ochrony zdrowia, organizacji ochrony zdrowia i organizacji pacjentów wraz z metodologią ich przygotowania.