Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.stadapoland.pl (dalej: Serwis) jest własnością Stada Pharm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Stada) i przez Stada jest utrzymywany. 

Materiały, publikacje i znaki towarowe umieszczone w Serwisie są własnością Stada i podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej i innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Wykorzystanie materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim w innych celach niż na użytek osobisty, w szczególności w celach biznesowych, wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody Stada.

Wszelkie treści umieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako wiążące. Aby uzyskać informacje o konkretnych produktach Stada skorzystaj z zakładki "Kontakt”.

Przykładamy dużą wagę do bieżącego aktualizowania danych i informacji zamieszczonych w serwisie, jednakże nie możemy wykluczyć ryzyka wystąpienia błędu. Stada nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładności, aktualność i kompletności informacji przedstawionych w Serwisie i wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty bezpośrednie i pośrednie, utracone zyski lub utracone korzyści powstałe w związku z wykorzystanie informacji i danych umieszczonych w serwisie. Wszelkie ryzyka z tytułu użytkowania Serwisu, w szczególności związane z korzystaniem z umieszczonych w nim informacji i wiadomości ponosi Użytkownik.  

Niektóre łącza prowadzą do innych witryn internetowych, prowadzonych przez strony trzecie, nad którymi Stada nie ma kontroli. Stada nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w serwisach innych podmiotów. 

Stada zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do treści Serwisu zarówno w odniesieniu do jego części jak również całości bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.